INSTALLER, BACKUP OG GENDAN FIRMWARE I FLASH HUKOMMELSEN

INSTALLER

For at installere firmware i flash hukommelsen:

1) Træk & slip ikonet for det image, som du vil installere, over på panelet med teksten “Træk & Slip en fil her,..” eller benyt knappen (med mappe ikon) til højre herfor for at gennemse og vælge en dreambox image fil [*.img] på computeren.
FlashWizard vil foretage forskellige tjek af det valgte image, bl.a. sikre at det er et validt ”CompressedROMFS” image og at dets størrelse ikke overstiger Cramfs hukommelses partition størrelsen (forhindrer installation af store images, der er skabt med henblik på multiboot installationer).
Hvis imaget er validt, vil installationsprocessen blive startet og ellers vil en fejlmeddelelse blive vist, og installationen stoppes.

2) FlahWizard foretager automatisk hele molevitten… alt hvad du behøver, er, at se på, at installationen skrider frem, indtil dreamboxen genstartes.
I FlashWizard vinduet kan du se alle operationerne blive gennemført under installeringen.
På TV skærmen (Enigma vinduet) vil der blive vist en besked om, at installation af ny firmware er i gang.
Vigtigt: FlashWizard PRO foretager tjek af (verificerer) data skrevet til flash hukommelsen under installeringen for at sikre, at image installationen vil blive gennemført uden fejl.

3) Færdig! J

Vigtigt: når Dreamboxen genstarter, er der ikke behov for at gennemføre “Flash Erase” proceduren, den foretages automatisk!
Advarsel: ved enkelt ikke-originale images, kan der være behov for at foretage standard flash erase for at de kan indlæses og fungere.
BACKUP OG GENDAN ET IMAGE I FLASH HUKOMMELSEN

Backup proceduren giver dig mulighed for at lave et billede af Dreamboxens hukommelses status, som kan gendannes på et hvilket som helst tidspunkt ved at genindlæse backup filen. For at lave en backup af dit image i flash hukommelsen BEHØVER DU IKKE at have en harddisk og/eller en USB pen installeret, FlashWizard vil foretage en backup ved hjælp af dekoderens ram hukommelse.

Backup: tryk på knappen ”Flash image backup” for at begynde backup processen, der vil arkivere den i flash hukommelsen installerede firmware, alt inklusive: addons, plugins, og alt øvrigt materiale, der aktuelt er til stede.
Ved afslutningen af proceduren vil FlashWizard gemme hele backuppen i en tilpasset *.fwz fil, som du kan navngive med en “Gem backup som:” dialog boks.

Gendan: træk & slip en gemt *.fwz backup fil over på træk & slip panelet eller vælg en fil ved hjælp af åben fil knappen.
Ved afslutningen af gendannelsesprocessen vil Dreamboxen automatisk gensarte og det tidligere gemte image vil blive genindlæst med fuldstændige indstillinger og addons, præcis som det var, da du lavede din backup.
ADVARSEL: foretag ikke en flash erase ved genstart, da du ellers vil miste alle dine gendannede indstillinger og addons.